10 từ viết tắt phổ biến trong tiếng Anh

Các từ viết tắt phổ biến có thể kể đến như “Outta” là “Get out of”; “Wanna” là “Want to”; “Gonna” là “Going to”…

Click để xem chi tiết: 

titletitle-1title-2title-3title-4title-5title-6title-7title-8title-9

Huyền Trang

Theo vnexpress

Tin khác