Bài toán một dòng có thể khiến bạn rối trí

Đề bài toán lớp 10 này chỉ gói gọn trong một dòng nhưng bạn sẽ khó tìm ra đáp án nếu chỉ vạch ra giấy mấy chữ.

bai-toan-mot-dong-co-the-khien-ban-roi-tri

Cho k = 20082 + 22008, hãy tìm chữ số hàng đơn vị của k2 + 2k?

Theo vnexpress

Tin khác