Bài toán rượu và nước kinh điển của nhà toán học Italy

Bạn có giải được bài toán vui về rượu và nước từng được đánh giá là rất khó ở thế kỷ 16? 

Tartaglia (1500-1557) là một trong những nhà toán học Italy có ảnh hưởng lớn nhất trong thế  kỷ 16. Ngày nay, ông được biết đến rộng rãi nhờ công thức Cardano -Tartaglia để giải phương trình bậc ba.

Cuốn Quesiti et Inventioni Diverse (1546) và General Trattato (1556) của Tartaglia chứa nhiều bài toán được coi là rất khó ở thời của ông, nhưng ngày nay chúng được coi là toán vui. Dưới đây là một trong số bài toán đó.

Đề bài:

Một người hầu không trung thực lấy ra 3 cốc rượu trong một thùng rượu và thay thế bằng nước. Anh ta lặp lại việc này thêm hai lần, lấy ra tổng cộng 9 cốc và thay thế bằng nước. Vì vậy, lượng rượu trong thùng lúc đầu chỉ còn một nửa. Hỏi số rượu lúc đầu trong thùng là bao nhiêu?

bai-toan-ruou-va-nuoc-kinh-dien-cua-nha-toan-hoc-italy

Ảnh minh họa: New York Times

Theo vnexpress

Tin khác