Các xe buýt dừng hoạt động do giấy đăng ký hết hạn

Sau khi báo đăng, Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (gọi tắt là trung tâm) có công văn giải thích vụ việc.

Theo đó, ngày 11.7, trung tâm tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện xe buýt chạy tuyến 46 (do Hợp tác xã Đông Nam đảm nhận khai thác) và phát hiện 8 xe buýt không xuất trình được bản chính giấy đăng ký phương tiện, chỉ có bản sao công chứng có xác nhận của ngân hàng nhưng đã hết hạn.
Vì lý do đó, trung tâm buộc các xe buýt vi phạm phải ngưng hoạt động. Sau đó, HTX Đông Nam đã cung cấp đầy đủ giấy tờ nên các xe buýt đã hoạt động trở lại bình thường.

Thanh Đông

Theo Thanhnien

Tin khác