Cách gọi tên các loại quả trong tiếng Anh

Đu đủ, măng cụt, thanh long được gọi tên thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh để học từ vựng và cách phát âm của các loại quả nhiệt đới (tropical fruits). 

cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anhcach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-1cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-2cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-3cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-4cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-5cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-6cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-7cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-8cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-9cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-10cach-goi-ten-cac-loai-qua-trong-tieng-anh-11

Phiêu Linh

Theo vnexpress

Tin khác