Còn 15.600 tỷ đồng vốn nhà nước “đọng” trong 5 lĩnh vực nhạy cảm

Theo tính toán của ngành tài chính, số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính, bất động sản và quỹ đầu tư) cần phải thoái tiếp là hơn 15.600 tỷ đồng.

Số liệu công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2015 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 30/12 cho thấy, trong 11 tháng năm 2015, cả nước đã cổ phần hóa được 173 doanh nghiệp. Như vậy, lũy kế giai đoạn 2011-2015 đã cổ phần hóa được 422 doanh nghiệp, đạt 78% kế hoạch);

Thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán; ngân hàng, tài chính; bảo hiểm; bất động sản và quỹ đầu tư) đạt 4.975 tỷ đồng; số vốn cần tiếp tục thoái lớn, lên tới trên 15.600 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước còn chậm, số vốn nhà nước được cổ phần hóa còn thấp, tỷ lệ vốn nhà nước còn nắm giữ ở các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn cao, kể cả các doanh nghiệp không cần giữ cổ phần chi phối.

Bộ Tài chính cho rằng, nguyên nhân tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và những khó khăn của kinh tế trong nước ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân chủ quan do vướng mắc về cơ chế và nhận thức của một bộ phận cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu ở nhiều doanh nghiệp, chưa hiểu đúng ý nghĩa quan trọng và các lợi ích mang lại của việc tái cơ cấu doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế – xã hội, nên chưa thật sự quan tâm, tập trung triển khai.

Đánh giá thêm về quá trình cổ phần hóa tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ vẫn cao và chưa thoái tới mức đã được phê duyệt. Do đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hoá nhằm nâng cao quản trị của doanh nghiệp Nhà nước.

Phương Dung

Theo dantri

Tin khác