Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất 200 triệu

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhấp là 1 triệu đồng/người, cao nhất là 200 triệu đồng/người.

Chiều 4/1, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đã có 381 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cho người lao động, trong đó có 38 công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, 108 doanh nghiệp Cổ phần, vốn góp của Nhà nước, 120 doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn Nhà nước và 115 doanh nghiệp FDI.

Theo đó, mức thưởng cao nhất của Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu là 28 triệu đồng/người, bình quân là 5,617 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 200 triệu
Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 200 triệu

Mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước là 200 triệu đồng/người, bình quân: 9,632 triệu đồng/người và thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn Nhà nước, cao nhất là 55 triệu đồng/người, bình quân 4,22 triệu đồng/người và thấp nhất là 1 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất của doanh nghiệp FDI là 157,5triệu đồng/người, bình quân 4, 344 triệu đồng/người và thấp nhất là 2,3 triệu đồng.

Đối với kế hoạch thưởng Tết dương lịch 2016, mức thưởng cao nhất là 89,76 triệu đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI; mức thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người, thuộc về doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của Nhà nước; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty CP không có vốn Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Được biết, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng có mức thưởng thấp nhấp là 300.000 đồng/người, cao nhất là 300 triệu đồng/người.

Khánh Hồng

Theo dantri

Tin khác