Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh đợt 2

e703f76830.jpeg

Điểm chuẩn để dự tuyển chương trình Cử nhân quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân đợt 2 là 17 điểm. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có năng lực và nguyện

Học bổng phổ thông và đại học Mỹ

4c732ab3b9.jpeg

Học sinh được miễn học phí cho một năm hoặc một kỳ học tại trường phổ thông ở Mỹ, được sắp xếp ở lại Mỹ với một gia đình người bản xứ để tiếp tục các