Tại sao vũ trụ không sụp đổ sau vụ nổ Big Bang

01bd928062.jpeg

Theo các mô hình vật lý chính xác nhất hiện nay, vũ trụ chắc chắn phải sụp đổ ngay sau khi phình ra từ vụ nổ Big Bang. Vũ trụ phình ra nhưng không sụp

Bằng chứng về UFO trong tranh vẽ thời Phục Hưng

bafb954217.jpeg

Nhiều vật thể bất thường trên bầu trời được mô tả trong các bức họa từ thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 18 trông rất giống vật thể bay không xác định (UFO). Bức

Tại sao vũ trụ không sụp đổ sau vụ nổ Big Bang

01bd928062.jpeg

Theo các mô hình vật lý chính xác nhất hiện nay, vũ trụ chắc chắn phải sụp đổ ngay sau khi phình ra từ vụ nổ Big Bang. Vũ trụ phình ra nhưng không sụp