Lịch sử vũ trụ nén lại trong một năm

Nếu có thể nén toàn bộ lịch sử gần 14 tỷ năm của vũ trụ vào thời gian một năm, con người hiện đại (Homo sapiens) sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng trong năm ở thời điểm 23 giờ 53 phút.

Lịch sử vũ trụ nén lại trong một năm

Lê Hùng(Ảnh: Futurism)

Theo vnexpress

Tin khác