Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3317 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3317 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 17.2.2016. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3317 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 54 ra ngày 23.2.2016.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3310

Giải đáp ô số kỳ 3310
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3310 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 2. Nguyễn Phổ (Đà Nẵng) – 3. Lò Thị Tớn (Sơn La) – 4. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 5. Nguyễn Đức Trung (TP.HCM) – 6. Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM) – 7. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 8. Phạm Lê Lai (TP.HCM) – 9. Nguyễn Tư Lộc (Cần Thơ) –10. Hồ Phương Vũ (Long An) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. hoatuoicailay.com (Tiền Giang) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Nguyễn Văn Long (Hội An) – 16. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 17. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 18. Võ Viết Hảo (TP. HCM) – 19. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 20. Nguyễn Thị Thu Hà (TP.HCM).

Thanh Niên

Theo Thanhnien

Tin khác