Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3993 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 3993 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 1.1.2018. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.

Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3993 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 006 ra ngày 6.1.2018.
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3993 mức độ Khó - ảnh 1

tin liên quan

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3990 mức độ Khó
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 3986

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 3993 mức độ Khó - ảnh 2
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 3986 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Ngãi (TP.HCM) – 2. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 3. Lưu Đình Bảo (TP.HCM) – 4. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 5. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 6. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 7. Nguyễn Trúc (Đà Nẵng) – 8. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 9. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 10. Lê Nhật Tân (Hải Phòng) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 16. Vương Dương Minh (TP.HCM) – 17. Trần Thị Mai Hương (TP.HCM) – 18. Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) – 19. Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM) – 20. Trần Nguyên Try (TP.HCM).

Thanh Niên

Theo Thanhnien

Tin khác