Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4018 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4018 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 25.1.2018. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 4018 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 031 ra ngày 31.1.2018.
Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4018 mức độ Khó - ảnh 1

tin liên quan

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4016 mức độ Khó

QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 4011

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4018 mức độ Khó - ảnh 2
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 4011 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Ngãi (TP.HCM) – 2. Nguyễn Trúc (Đà Nẵng) – 3. Vương Dương Minh (TP.HCM) – 4. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 5. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 6. Lưu Đình Bảo (TP.HCM) – 7. Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) – 8. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) – 9. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 10. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) –11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Phan Tấn Kiệm (Cần Thơ) – 16. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 17. Lê Quang Hiệp (TP.HCM) – 18. Nguyễn Văn Kỉnh (Hội An) – 19. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Theo Thanhnien

Tin khác