Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4058 mức độ Khó

Ngoài bì thư ghi rõ Góc giải trí: Ô số Sudoku kỳ 4058 hoặc toloan@thanhnien.com.vn trước 16 giờ ngày 13.3.2018. Trong bài giải vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và số điện thoại.
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 4058 chính xác và sớm nhất sẽ được đăng trên Báo Thanh Niên số 078 ra ngày 19.3.2018.
QUY LUẬT:
Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi miền đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.
Giải đáp ô số kỳ 4051

Tin liên quan

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4054 mức độ KhóMời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4046 mức độ KhóMời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4042 mức độ Khó

Mời các bạn thử sức với ô số Sudoku 4058 mức độ Khó - ảnh 1
Danh sách 20 bạn đọc có lời giải Sudoku kỳ 4051 chính xác và sớm nhất (không có giải thưởng): 1. Nguyễn Đức Ngãi (TP.HCM) – 2. Trương Đức Ứng (Vũng Tàu) – 3. Võ Kim Dõng (Đà Nẵng) – 4. Lê Tám (TP.HCM) – 5. Nguyễn Mạnh Long (TP.HCM) – 6. Vương Dương Minh (TP.HCM) – 7. Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) – 8. Trần Văn Chánh (Bình Dương) – 9. Lê Tất Thịnh (Phan Thiết) – 10. Võ Viết Hảo (TP.HCM) – 11. Nguyễn Văn Quýnh (TP.HCM) – 12. Nguyễn Tấn Huỳnh (Đồng Nai) – 13. Thanh Mai (TP.HCM) – 14. Nguyễn Văn Thuật (Cần Thơ) – 15. Lưu Đình Bảo (TP.HCM) – 16. Hồ Thị Thanh (TP.HCM) – 17. Phạm Như Hiệt (Vũng Tàu) – 18. Tôn Nữ Mai Anh (TP.HCM) – 19. Lê Phước Bốn (Đà Nẵng) – 20. Đỗ Đình Gia Hưng (TP.HCM).

Theo Thanhnien

Tin khác