“Ngân hàng 0 đồng” OceanBank thu về được 5.000 tỷ đồng nợ xấu

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch VietinBank cho biết, kể từ khi tiếp quản OceanBank, ngân hàng thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu và đến cuối năm 2015 đã bắt đầu có lãi.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của VietinBank sáng nay 6/1, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ngân hàng VietinBank đã đề cập đến hoạt động hiện nay của hai ngân hàng OceanBank và GP.Bank. Đây là hai ngân hàng bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và giao cho VietinBank tiếp quản.

Năm 2015, với sự hỗ trợ từ phía VietinBank, hoạt động của hai ngân hàng GP.Bank và OceanBank đã dần đi vào ổn định, đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, đến nay hai ngân hàng hoạt động bình thường trở lại, tiền gửi của 2 ngân hàng đều tăng trưởng kể từ khi VietinBank tham gia vào tái cơ cấu. Trong đó, tại OceanBank tăng trưởng tiền gửi đạt 17%, GP.Bank tăng 3% (do VietinBank mới nhận tiếp quản GP.Bank được 3 tháng).

Chất lượng tài sản từng bước được nâng cao, đặc biệt OceanBank đã giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu, kết quả thu hồi xử lý nợ có vấn đề, nợ ngoại bảng ở mức cao, đạt hơn 5.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh có sự cải thiện đáng kể trong năm 2015.

Riêng với PG.Bank, Chủ tịch VietinBank cho biết: Trong năm 2015, VietinBank và PG. Bank tích cực hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng cho việc sáp nhập – giao dịch được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thặng dư cho VietinBank và các cổ đông.

Kết thúc năm 2015, tổng tài sản của VietinBank đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Dư nợ tín dụng đạt số dư 674.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và đạt 109,9% kế hoạch.

Nguyễn Hiền

Theo dantri

Tin khác