Nghêu chế biến xuất sang Tây Ban Nha tăng mạnh

Lượng hàng nghêu chế biến của Việt Nam sang Tây Ban Nha chiếm 20% tổng lượng hàng xuất khẩu đi các nước.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam(Vasep), thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ sang Tây Ban Nha 10 tháng đầu năm đạt giá trị 13,2 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ 2015. Hiện quốc gia này chiếm 20% tổng giá trị xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam và đây cũng là nước nhập khẩu số một mặt hàng này từ Việt Nam trong khối EU.

Tây Ban Nha nhập nhiều nhất là mặt hàng nghêu chế biến và vẹm chế biến. Nghêu chế biến chính là mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam cho nên lượng hàng sang quốc gia này dẫn đầu. Giá trung bình xuất khẩu nghêu chế biến của Việt Nam sang Tây Ban Nha trong 8 tháng đầu năm nay dao động 1.581-1.807 USD một tấn.

Hồng Châu

Theo vnexpress

Tin khác