Những câu nói truyền cảm hứng cho tuần mới

Cùng lên dây cót tinh thần cho một ngày học tập, làm việc hiệu quả và bổ sung vốn tiếng Anh với những câu nói ý nghĩa giúp bạn tràn đầy cảm hứng. 

Worrying does not empty tomorrow of its troubles, it empties today of its strength. Corrie ten Boom/ Lo lắng không lấy đi giúp bạn những vấn đề của ngày mai mà chỉ lấy mất năng lượng hôm nay.

Worrying does not empty tomorrow of its troubles, it empties today of its strength. Corrie ten Boom/ Lo lắng không lấy đi những vấn đề của ngày mai mà chỉ làm mất năng lượng hôm nay.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-1

The best way to predict the future is to invent it. – Alan Kay/ Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-2

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein/ Hãy cố gắng không phải để thành một người có địa vị, mà là một người mang lại những giá trị.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-3

If I had six hours to chop down a tree, I’d spend the first four hours sharpening the axe.– Abraham Lincoln. /Nếu có sáu giờ để đốn một cái cây, tôi sẽ dành bốn giờ đầu tiên để mài rìu.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-4

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm. – Winston Churchill/ Thành công nghĩa là bước từ thất bại này đến thất bại khác mà vẫn không mất đi nhiệt huyết.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-5

It always seems impossible until it’s done.– Nelson Mandela/ Mọi việc luôn có vẻ là không thể cho đến khi bạn làm được.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-6

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. – John Maxwell/ Người thành công và không thành công không khác nhau nhiều về năng lực. Họ chỉ khác nhau ở khao khát chinh phục khả năng bản thân.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-7

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.– Helen Keller/ Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác được mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng lại mà không nhận ra một cánh cửa khác đã được mở ra.

nhung-cau-noi-truyen-cam-hung-cho-tuan-moi-8

There are no traffic jams along the extra mile. – Roger Staubach/ Đi xa thêm thì mới không còn tắc đường.

Y Vân

Theo vnexpress

Tin khác