Nông dân trồng tulip nhàn tênh nhờ cỗ máy khổng lồ

Hàng mẫu ruộng tullip ở Hà Lan được làm đất, gieo trồng, tưới bón, phòng sâu bệnh, thu hoạch mà không cần đến sức người.

 (Nguồn: TractorsSpotter)

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Theo vnexpress

Tin khác