Thử tài nhớ tên điện thoại Nokia vang bóng một thời

Điện thoại Nokia đã gắn bó với nhiều người dùng Việt Nam, nhưng cách đặt tên chứa toàn các con số khiến chúng không hề dễ nhớ.

Bạn có nhớ hết tên của những mẫu điện thoại sau?

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-1

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-2

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-3

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-4

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-5

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-6

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-7

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-8

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-9

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-10

Xem đáp án

thu-tai-nho-ten-dien-thoai-nokia-vang-bong-mot-thoi-11

Xem đáp án

Minh Minh

Theo vnexpress

Tin khác