Trắc nghiệm thành ngữ tiếng Anh với ‘leg’

Thử tài điền từ vào chỗ trống và đoán nghĩa của các thành ngữ liên quan đến “leg” trong tiếng Anh. 

trac-nghiem-thanh-ngu-tieng-anh-voi-leg

Ảnh minh họa: newzes

Câu 1: You will have an important presentation in 5 minutes. “… a leg”.

a. Save

b. Keep

c. Break

d. Shave

Quang Nguyen

Theo vnexpress

Tin khác